Hoe leuk is het om iets nieuws te leren

Scroll down for English

Hoe leuk is het om iets nieuws te leren? Ik ben altijd nieuwsgierig naar nieuwe dingen en wil altijd op  allerlei gebieden nieuwe dingen  leren. Hoe ouder ik word hoe meer ik besef wat ik allemaal nog niet weet en wat ik graag nog zou willen leren.

Soms word ik daar wel een beetje onrustig van. En ik weet ook wat een goed gevoel het geeft als je iets dat je nog niet wist of nog niet kon,  je eigen hebt gemaakt en ook nog eens met een goed resultaat hebt afgerond.

Het kan je gevoel van eigenwaarde enorm versterken, en je kunt er zelf enorm door groeien. Iets nieuws leren heeft nog tal van andere voordelen. Nieuwe dingen leren maakt je bijvoorbeeld ook interessanter voor andere mensen, je weet namelijk over steeds meer dingen mee te praten.

Ik zal er nog een aantal noemen waarom het goed voor je is om iets nieuws te leren:

          Je hersenen zijn een spier die getraind moet worden. Als je deze spier goed en vaak    gebruikt op deze manier, zul je altijd makkelijker nieuwe dingen kunnen leren.

          Iets nieuws leren houd dus je hoofd scherp, maar je wordt er in het geheel ook actiever door.

          Zeker als je iets leert waarvoor je eigenlijk angst had, of waar je absoluut niet goed in bent, haalt je uit je comfortzone en zorgt ervoor dat je groeit en jezelf ontplooit.

         Jezelf steeds beter leren kennen wat betreft je goede en slechte eigenschappen. Misschien blijkt  iets waarvan je dacht dat je het nooit zou kunnen wel een enorm talent van je te zijn en ga je hier heel goed in worden.

         Doorzetten zal steeds beter gaan als je je in iets vastgebeten hebt om te leren en dit in het begin lastiger is als je dacht.

          Het geeft je een enorme energie boost om iets te leren wat je nog niet of niet goed genoeg kon.

          Het is superleuk je kennis te delen met anderen en die te leren wat jij geleerd hebt

          Het verbreed je horizon en je zult je in een aantal gevallen beter in anderen kunnen verplaatsen.

          Soms denk je dat je iets al kunt, maar geloof me er is altijd ruimte voor verbetering. Professionals zullen zich ook altijd op hun vakgebieden moeten blijven verbeteren. 

Het maakt eigenlijk niet uit wat je leert, als je maar iets nieuws gaat leren. Zo heb ik mij ingeschreven voor een schrijfcursus omdat ik weet dat ik daar nog enorm veel in kan verbeteren. Maar ik zou ook heel graag een kookcursus volgen, een nieuwe taal leren, beter mijn website leren vormgeven, kunnen masseren, sneller kunnen lezen. En deze lijst zou ik nog wel een stukje langer kunnen maken.

Maar wat nog wel het belangrijkste is, het is gewoon ontzettend leuk om iets nieuws te leren. En dat kan ik iedereen aanraden.

 

English: How much fun is it to learn something new?

I am always curious about new things and always want to learn new things in all kinds of areas. The older I get, the more I realize what I do not yet know and what I would like to learn. Sometimes I get a bit restless. And I also know what a good feeling it gives if you have something that you did not know or could not yet have, made your own and also concluded with a good result.
It can greatly strengthen your sense of self-worth, and you can grow enormously yourself. Learning something new has many other benefits. For example, learning new things also makes you more interesting to other people, because you know how to talk about more and more things.

I will mention a few more reasons why it is good for you to learn something new:
Your brain is a muscle that needs to be trained. If you use this muscle well and often in this way, you will always be able to learn new things more easily.
– Learning something new keeps your head sharp, but you also become more active at the same time.
– Certainly if you learn something for which you actually had fear, or where you are absolutely not good at, you get out of your comfort zone and ensure that you grow and develop yourself.
You learn to know yourself better and better in terms of your good and bad qualities. Maybe something that you thought you would never be able to be a huge talent to you and you become very good at it.
– You learn to push through better if you have been bitten into something to learn and this is harder in the beginning as you thought.

– It gives you an enormous energy boost to learn something you could not or did not do well enough.
– It is super nice to share your knowledge with others and to learn what you have learned.
– It broadens your horizons and you will be able to move better in others in a number of cases.
– Sometimes you think you can already do a certain thing, but believe me there is always room for improvement. Professionals will always have to continue to improve in their fields.

It does not really matter what you learn, as long as you learn something new. So I registered for a writing course because I know that I can still improve a lot. But I would also love to attend a cooking course, learn a new language, learn how to shape my website, how to massage, read more quickly. And I could make this list a bit longer.
But what is most important, it is just great fun to learn something new. And I can recommend that to everyone.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.