Verlost van multitasking

De laatste tijd lees ik steeds meer artikelen over multitasking. En dan niet over hoe het moet en dat het allemaal zo geweldig is, maar dat juist uit onderzoek blijkt dat het helemaal niet zo goed voor je is. En dat vind ik geweldig nieuws. Eindelijk word ik verlost van multitasking! Jarenlang heb ik het geprobeerd, van alles tegelijkertijd te doen, maar het is me nooit erg goed af gegaan. Ik werd er ook nog eens heel onrustig van en het leek me niet veel tijdswinst op te leveren.

En nu blijkt dus uit die artikelen dat het helemaal niet efficiënter is en dat het zelfs schadelijk kan zijn! Onze hersenen zijn helemaal niet uitgerust om meerdere taken tegelijkertijd te doen. Als je twee verschillende taken tegelijkertijd probeert uit te voeren, verlies je eigenlijk gewoon tijd en heb je kans dat je ook nog eens veel meer fouten maakt. Bovendien levert het ook nog eens meer stress op. Je bent dus gewoonweg minder productief.
Als je daarentegen twee taken na elkaar afwerkt, werk je beter en sneller. Het bespaart dus tijd. Daarbij kost het ook minder energie, geeft het minder stress en is het goed voor je zelfvertrouwen.

Het beste kun je dus 1 ding per keer afhandelen en voor de andere zaken een notitie maken of ze op een to-do-list zetten. (zie ook mijn artikel je doel bereiken in 6 stappen)

Mono-tasking, ook wel single-tasking of uni- tasking genaamd, kan je werk en persoonlijk leven een stuk beter en aangenamer maken en daar ben ik heel erg blij mee. Ik probeer nu zowel in mijn privéleven als op mijn werk me op één taak tegelijk te richten en die eerst af te maken, voordat ik aan de volgende taak begin en dat werkt veel beter. Het lukt natuurlijk niet altijd en dat is ook helemaal niet erg, maar door er bewust mee om te gaan, krijg ik al meer rust.

English:

Lately, I read more and more articles about multitasking. And not about how it should be done and that it is all so great, but that research shows that it is not so good for you. And I think that’s great news. Finally, I am freed from multitasking! For years I have tried to do everything at once, but it has never gone very well. I was also very restless and it seemed to me not much time to deliver.

And now it appears from those articles that it is not at all more efficient and that it can even be harmful! Our brains are not equipped at all to do multiple tasks at the same time. If you try to do two different tasks at the same time, you actually just lose time and you have the chance that you also make many more mistakes. Moreover, it also provides more stress. You are simply less productive.
If, on the other hand, you complete two tasks one after the other, you work better and faster. It saves time. It also costs less energy, gives less stress and is good for your self-confidence.

So the best thing is to handle one thing at a time and make a note for the other items or put them on a to-do list. (see also my article reach your goal in 6 steps)
Mono-tasking, also known as single-tasking or uni-tasking, can make your work and personal life a lot better and more pleasant and I am very happy with that. I now try to focus on one task at a time both in my private life and at work and finish it first before I start the next task and that works much better. Of course, it does not always work and that is not bad at all, but by consciously dealing with it, I get more rest.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.