IOMA Paris Personalised Skincare

Crèmes die speciaal voor jouw huid gemaakt zijn worden steeds populairder, en terecht. Iedere huid is anders, iedere leeftijd en omstandigheid vraagt een andere aanpak dus klinkt het logisch dat je een gezichts-crème daar op aanpast. IOMA staat voor ‘A moi’. Dit mooie Franse merk is de nummer 1 op het gebied van personalised skincare.

IOMA maakt niet alleen voor de Ma crème, maar voor al hun producten gebruik van zeer hoogwaardige ingrediënten. Crème die ik op mij zelf heb mogen testen voor IOMA. En dat is precies wat deze crème is, speciaal voor mij gemaakt. Eerst maakt men een grondige huidanalyse met de skin analyzer van IOMA. Het is een apparaat  dat je huid in enkele minuten analyseert en precies ziet waar de verbeterpunten zitten. Dan neemt IOMA In.Lab het over en stelt een gepersonaliseerd product samen, met precies de juiste samenstelling. Er zijn naast de basiscrème acht verschillende sera toegevoegd, 3 sera met krachtige vochtregulerende werking, en 5 sera met herstellende functies. Deze zorgen ervoor dat je huidconditie optimaal wordt.

IOMA heeft  jarenlang onderzoek gedaan en meer dan 1 miljoen huiddiagnoses gedaan, vergeleken, en gesorteerd. Iedere dag komen daar 2300 resultaten van over heel de wereld bij. Zij hebben dus een enorme ‘atlas’ van kennis op het gebied van de huid en huidverzorging. Bij ma crème zijn 40.257 formules mogelijk, waarvan er 1 speciaal voor mij of jou op maat.

Ik heb ma crème mogen testen (hartelijk dank IOMA) en ben erg enthousiast over het resultaat. Mijn huid is beter gehydrateerd en voelt veel gladder en steviger aan. Rimpels kun je natuurlijk nooit helemaal wegkrijgen met een crème, maar ik moet zeggen dat de fijne lijntjes een stuk minder geworden zijn. Daarbij is de crème niet plakkerig en trekt deze snel in. Waar je andere crèmes nog wel eens voelt zitten als je ze aangebracht hebt, heeft deze dat totaal niet. Hij ruikt gewoon lekker fris. Binnenkort zal ik weer een analyse laten doen. Ben benieuwd naar het resultaat, maar ik voorspel dat deze zeker positief zal uitvallen.

Ik heb de crème nu bijna 2 maanden gebruikt, en ben op ongeveer op de helft van de flacon, dus ik schat dat je er met gemak 3 maanden mee kunt doen. Dat maakt voor mij de prijs dan ook wel weer meteen aantrekkelijker, want je betaalt ongeveer 150 euro voor deze crème. Het lijkt aan de hoge kant maar dan heb je wel een crème die met speciale ingrediënten helemaal aan jouw huid aangepast is. Voor vrouwen die niet de skin-analyse willen doen maar toch een mooie crème willen aanschaffen zijn er 3 gepreformuleerde dagcrèmes ontwikkeld.

Daarnaast heeft IOMA nog tal van andere mooie producten ontwikkeld die je op hun website kunt vinden.

Met de code SPARKLINGTODAY20 krijg je nu 20% korting op alle producten van IOMA (niet in combinatie met andere kortingen/-acties, en geldig tot eind 2018) alleen via de website van IOMA-Paris. https://www.ioma-paris.com

Ook kun je bij speciaal geselecteerde ICI Paris winkels de huidanalyse laten doen met de In.Lab skin analyzer en daar ook dit product kopen (de bovengenoemde korting geldt dan niet).

English: 

Creams made especially for your skin are becoming increasingly popular, and rightly so. Every skin is different, every age and circumstance requires a different approach, so it makes sense that you adjust a facial cream accordingly. IOMA stands for ‘A moi’. This beautiful French brand is the number 1 in the field of personalized skincare.

IOMA makes use of very high quality ingredients for the Ma creme, but for all their products. Cream that I tested on myself for IOMA. And that is exactly what this cream is, made especially for me. First there is a thorough skin analysis with the skin analyzer of IOMA. It is a device that analyzes your skin in a few minutes and sees exactly where the points for improvement are. Then IOMA In.Lab takes over and compiles a personalized product with exactly the right composition. In addition to the base cream, eight different sera have been added, three sera with powerful moisturizing action, and five sera with restorative functions. These ensure that your skin condition becomes optimal.

IOMA has done research for years and has done, compared, and sorted more than 1 million skin diagnoses. Every day, 2300 results from all over the world are added. They therefore have a huge ‘atlas’ of knowledge in the field of skin and skin care. With ma crème, 40,257 formulas are possible, 1 of which is tailor-made for me or you.

I have been allowed to test ma creme (thank you IOMA) and I am very enthusiastic about the result. My skin is better hydrated and feels much smoother and firmer. Wrinkles can of course never be completely removed with a cream, but I have to say that the fine lines have become a lot less. In addition, the cream is not sticky and attracts quickly. Where you sometimes feel other creams when you have applied them, it does not have that at all. He just smells nice and fresh. Soon I will have another analysis done. I am curious about the result, but I predict that it will definitely turn out positive.

I have been using the cream for almost 2 months now, and I’m at about half the bottle, so I estimate that you can easily use it for 3 months. That makes me the price again immediately more attractive, because you pay about 150 euros for this cream. It looks like the high side, but then you have a cream that is completely adapted to your skin with special ingredients. For women who do not want to do the skin analysis but still want to buy a nice cream, 3 pre-formulated day creams have been developed.

In addition, IOMA has developed many other beautiful products that you can find on their website.
With the code SPARKLINGTODAY20 you now get a 20% discount on all IOMA products (not in combination with other discounts / promotions, and valid until the end of 2018) only via the IOMA-Paris website. https://www.ioma-paris.com
You can also have the skin analysis done with specially selected ICI Paris stores  in the Netherlands with the In.Lab skin analyzer and also buy this product (the aforementioned discount does not apply).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.