7 strategieen die beslist werken als je op wilt geven

 

7 strategieen die beslist werken als je op wilt geven

 

Scroll down for English

 

Herken je je in het volgende? Je begint ergens enthousiast aan en bent in de volle overtuiging dat je de eindstreep gaat halen. Bijvoorbeeld het volgen van een nieuwe cursus. Ik startte jaren geleden met een marketing opleiding thuis. In de volle overtuiging dat ik die binnen de tijd zou afmaken. Helaas kwamen er een paar hobbels op de weg waar ik toen nog niet goed mee om kon gaan en stopte ik binnen afzienbare tijd met de cursus. Gefrustreerd en aanzienlijk armer.

Ik denk dat iedereen dat gevoel wel kent. Je kunt je op het moment dat je begint eenvoudigweg niet voorstellen dat er iets mis kan gaan, of dat bijvoorbeeld je motivatie op kan raken. Maar helaas vallen dingen soms tegen als je er aan begonnen bent en iedereen komt dan ook de hobbels tegen die nu eenmaal horen bij ergens aan beginnen en het dan ook afmaken. Of het nu het doel is om gezonder te gaan eten, een opleiding af te maken of een eigen bedrijf op te zetten is, je ontkomt er gewoon niet aan dat het niet altijd even goed gaat. Besef dat het heel normaal is om te willen stoppen als iets tegen zit. We zijn namelijk gewend om als we iets doen er een instante beloning op ons wacht. Dat maakt het af en toe moeilijk om door te gaan als het tegen zit.

  1. Wat heel goed werkt is om op zo een punt je voor de geest te halen waarom je in de eerste plaats gestart bent. Waarom wilde je nou ook al weer zo graag dat wat je nu doet? Wat is je doel? Wat inspireerde je? Wat wil je er mee bereiken? Het helpt ook zeker als je dat dan voor jezelf opschrijft.
  2. Maak voordat je begint een plan hoe je het bereiken van je doel wil gaan aanpakken, en verdeel dit plan dan in kleine stukjes zodat het overzichtelijker wordt wat je nog moet doen om je doel te bereiken. In moeilijke tijden is het niet makkelijk tegen een grote berg aan te kijken, maar als het kleine stapjes zijn gaat dat veel soepeler.
  3. Heel belangrijk: Vier de kleine overwinningen die je geboekt hebt. Iedere stap en overwinning brengt je dichter bij je doel! Ik vind dat soms lastig, en wil snel door naar het volgende succesje, maar ik heb ook gemerkt dat door erbij stil te staan wat je bereikt hebt, je nog gemotiveerder bent om door te gaan.
  4. Geniet ervan dat je aan het leren bent. Het is alleen al geweldig om te ervaren dat je aan het groeien bent.
  5. Kijk als je tegen obstakels aan loopt wat er niet werkt, vraag jezelf af waar het is waar je (steeds) tegenaan loopt en pas dit aan. Verander het pad, niet het doel.
  6. Praat met gelijkgestemden. Er zijn vast talloze mensen in je omgeving die hetzelfde probleem hebben, het is namelijk heel menselijk! Roep hulp van deze mensen in. Vraag eens hoe zij er mee om gaan als het tegen zit en wat zij doen in moeilijke tijden. Dit kan zo veel steun geven en nieuwe ideeën opleveren.
  7. Gun jezelf ook af en toe een pauze. Geen stop, maar een korte pauze om weer energie te krijgen. Even pas op de plaats en dan weer volle kracht vooruit.

‘Its darkest before the dawn’ is een hele mooie zin om voor jezelf te herhalen in moeilijke tijden, en het is echt zo hè, net als de spreuk van de laatste loodjes….

7 strategies that definitely work if you want to give up

Do you recognize yourself in the following? You start enthusiastically with something and you are fully convinced that you will reach the finish line. For example, following a new course. I started a home course in marketing years ago. In the full conviction that I would finish it in time. Unfortunately there were a few bumps on the road that I couldn’t handle at the time and I stopped taking the course. Frustrated and much poorer.

I think everyone knows feeling. At the moment you start, you simply cannot imagine that something can go wrong, or that your may run out of motivation. But unfortunately sometimes things are disappointing when you are on the way. Everyone comes across the bumps that simply belong to starting something and then finish it. Whether the goal is to eat healthier, finish a course or set up your own business, you simply cannot escape the fact that things are not always going well. Realize that it is very normal you want to stop when something goes wrong. We are used to have an instant reward when we do something. That makes it difficult to continue if things go wrong.

What works very well is to remind yourself at such a point why you started in the first place. Why did you want so much what you do now? What is your goal? What inspired you? What do you want to achieve with it? It certainly helps if you write it down for yourself.

Before you begin, plan how you want to achieve your goal, and then divide this plan into small pieces so that it becomes clearer what you need to do to reach your goal. In difficult times it is not easy to climb at a large mountain, but when you take small steps it goes much smoother.

Very important: Celebrate the small wins that you have booked. Every step and victory brings you closer to your goal! I find that sometimes difficult, and I want to move on quickly to the next success, but I have also noticed that by considering what you have achieved, you are even more motivated to continue.

Enjoy that you are learning. It’s just great to experience that you are growing.

If you encounter obstacles that don’t work for you, ask yourself where it is that you encounter them and make the necessary adjustments. Change the path, not the goal.

Talk to like-minded people. There are probably countless people in your area who have the same problem, because it is very human! Get help from these people. Ask how they deal with it when things go wrong and what they do in difficult times. This will give you so much support and generate new ideas.

Allow yourself a break now and again. No stop, but a short break to regain energy. Just a pause and then go full speed ahead.

“It’s darkest before the dawn” is a very nice sentence to repeat for yourself in difficult times, and it really is like that, just like the saying of the last mile ..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.